Velkommen til

VISIT STOHOLM

Turisme og lokalsamfundsudvikling

Velkommen

Stoholm Fritids- og Kulturcenter igangsatte i 2013 udviklingsprojektet Visit Stoholm. Turisme skulle være løftestang for udvikling i Stoholm og omegn.

Byen udviklede sig fra at være henslumrende uden udvikling i 2013 til en dynamisk by med et væld af initiativer i 2018. Styrket organisering og samarbejde mellem foreninger, institutioner og turisterhvervet har løftet Stoholm.

Læs rapport om Projektets forløb og resultat her.

Nedenfor kan du se videointerviews med nøglepersoner i Stoholm, der har været afgørende for udvikling af Stoholm siden 2013.

Udvikling i Stoholm fra 2013 til 2018

OM VISIT STOHOLM

Et sammenkog af de 11 nedenstående temavideoer
 • Turismenetværket Flagermusenes Land
 • Stoholm genoplives – Styrket organisering og samarbejde
 • Stoholm Borgerforening – udviklingsråd
 • Tænketank for Stoholm
 • Stoholm Skole og Fritids– og Kulturcenter under samme tag – en vision.
 • Vision for Stoholm Fritids- og Kulturcenter
 • Hvad gør I selv? – starter en byfest!
 • Områdefornyelse af bymidten
 • MTB Center
 • Bypedeller
 • Sundhedssatellit
 • Projekt Visit Stoholm – Forløb og resultater.
Turismenetværket skaber udvikling

Flagermusenes Land

Videointerviews om turismenetværket Flagermusenes Land
– med deltagere fra Mønsted Kalkgruber, Grønhøj Kro, Stoholm Fritids– og Kulturcenter samt initiativtageren til Flagermusenes Land.

 • 11 turistvirksomheder
 • Bedre kendskab og samarbejde
 • Hjemmeside og en pjece
 • Pakketilbud til turisterne
 • Udviklingsprojekter om et MTB-center og et Kartoffelmuseum
 • Udviklingsklynge mellem 5 byer og tre turistvirksomheder om stisystem
 • Områdefornyelse

Se også www.flagermusenesland.dk

Styrket organisering og samarbejde

Stoholm genoplives

Videointerview om Stoholm genoplives Styrket organisering og samarbejde
– med Susanne Bak, formand for Stoholm Borgerforening og Ejvind Jakobsen, ildsjæl og deltager i arbejdsgruppe omkring områdefornyelse i Stoholm.

 • I 2013 udviklingen var gået i stå
 • Byen var i forfald
 • I 2018 var engagement og samarbejde steget meget på kryds og tværs af foreningslivet, borgergrupper og institutioner
et udviklingsråd for Stoholm

Stoholm Borgerforening

Videointerview om Stoholm Borgerforening og udviklingsråd
– med Susanne Bak, formand for Stoholm Borgerforening.

 • Borgerforening/udviklingsråd dannet i 2016
 • Paraply for foreningslivet
 • Strategisk og langsigtet arbejde med byens udvikling
 • Ad hoc arbejdsgrupper • Pressestrategisk arbejde


Se også www.stoholmby.dk

Tænketanken for Stoholm

Videointerview om Tænketank for Stoholm
– med Susanne Bak, formand for Stoholm Borgerforening og Per Balleby, formand for Stoholm Fritids- og Kulturcenter.

 • Sparringspart for Stoholm Borgerforening/Udviklingsråd
 • Dialogforum for udvikling af Stoholm
 • Høj grad af demokratisk legitimitet ift. Viborg Kommune
 • Startet i foråret 2018
Stoholm Skole og Stoholm Fritids- og Kulturcenter under samme tag

én vision

Videointerview om Stoholm Skole og Stoholm Fritids – og Kulturcenter under samme tag – en vision.
– med Mette Thybo Skolebestyrelsesformand og Sanne Quist Mortensen bestyrelsesmedlem i Stoholm Borgerforening.

 • Samarbejde mellem skolebestyrelse, Borgerforening/udviklingsråd og Stoholm Fritids- og Kulturcenter
 • Vision for en ny skole i Stoholm
 • Opfordring til politikkerne i Viborg Kommune om at udføre tilbundsgående økonomiske og pædagogiske analyser

Vision for Stoholm Fritids- og Kulturcenter

Videointerview om Vision for Stoholm Fritids – og Kulturcenter

– med Per Balleby, formand og Allan Pedersen, næstformand for Stoholm Fritids- og Kulturcenter.

 • Et fælles aktivitets– og samlingssted for alle byens borgere og foreningsliv
 • En ny skole i Stoholm integreret i Fritids– og Kulturcenteret
 • Udvikling af erhvervs– og sportsturisme
 • Outdoorstrategi for fysisk aktivitet
 • MTB Center
Hvad gør I selv for at styrke samarbejdet?

starter en byfest

Videointerview om Hvad gør I selv? Starter en byfest!
– med Christina Bilde Heilskov, formand og Dennis Jessen, næstformand for Byfesten i Stoholm.

 • Byfesten samler Stoholm
 • Fra 80 til 350 til fællesspisning på 4 år
 • Stor opbakning fra foreningslivet i Stoholm
 • ”Folk står nærmest i kø for at hjælpe os” – ”det er lige det, vi har brug for”
Stoholms bymidte

Område-
fornyelse

Videointerview om områdefornyelse af Stoholms bymidte
– med Ejvind Jakobsen, ildsjæl og tovholder i borgergruppe for områdefornyelsen og Benny Christensen, ansvarlig for områdefornyelsen Viborg Kommune.

 • Områdefornyelse for 9 mill. kr.
 • Rekreative arealer, veje og torve renoveres
 • Byen bliver mere attraktiv for bosætning og for turisme
 • Styrket engagement og sammenhold mellem borgerne
outdoorstrategi og en turistmagnet

MTB Center i Stoholm

Videointerview om MTB Center
– med Henrik Karlsen, projektleder for MTB Centret og Morten Riisgaard, Centerleder Stoholm Fritids– og Kulturcenter.

 • MTB Center på Stoholm Fritids – og Kulturcenter i 2018-19
 • Del af en outdoorstrategi for fysiske aktiviteter for byens borgere og turister
 • Samarbejde mellem frivillige og professionelle MTB-folk
holder Stoholm attraktiv for alle

Bypedeller

Videointerview om bypedeller i Stoholm
– med Erik Bisgaard, tovholder for Bypedellerne i Stoholm.

 • 14 bypedeller gør byen ren i samarbejde med kommunen
 • Tovholderne forventer en fordobling
 • Byen bliver mere attraktiv for turister og lokale beboere
 • Byens foreningsliv kan trække på bypedellerne
Stoholm Fritids- og Kulturcenter

Sundhedssatellit

Videointerview om Sundhedssatellit i Stoholm
– med Bettina Belmann Mirasola, Sundheds– og Forebyggelseskonsulent.

 • Forebyggende sundhedsindsats tæt på borgerne
 • Fremmer samarbejde på tværs af foreninger, institutioner og bysamfund i området
 • Samarbejde mellem sundhedsfaglige grupper
Projektforløb og resultat

Projekt Visit Stoholm

Video om Stoholm by fra 2017
– udviklet i samarbejde mellem Stoholm Borgerforening og Viborg Kommune.

Projekt Visit Stoholm blev startet af Stoholm Fritids – og Kulturcenter i 2013 med en bevilling fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Projektet forløb til 2018.

Projekt skulle styrke udvikling af Stoholm, med turisme som løftestang. Mange andre redskaber blev også taget i brug og byen er nu en helt anden meget mere dynamisk by.