Vision for Stoholm Fritids- og Kulturcenter

Stoholm Fritids og Kulturcenter betyder allerede meget for aktiviteter og samarbejdet i byen. Det er gået fra primært at være ramme for sport og idræt til at være hele byens samlings- og aktivitetssted, socialt, kulturelt og sportslig udfoldelse.

Visionen er, at faciliteterne og lokalerne bruges af forskellige brugergrupper: ”Hvis der kunne være lys i vinduerne fra om morgenen, når ungerne kommer til deres bedsteforældre tager hjem om aftenen, så vil vi få en helt fantastisk synergi i hele centret”. Det er her man mødes, dyrker sport, netværker m.v. Der festes, holdes mindesammenkomster, sølvbryllupper med overnattende gæster (på det tilknyttede vandrehjem) mm. Der er fællesspisning for hele byen to gange ugentligt.

Der er ønske om at udvikle erhvervs- og sportsturisme på centret. Der er allerede mange møder, udstillinger og konferencer samt store sportsarrangementer med deltagelse fra mange andre byer. Det giver omsætning til byens handlende og turistvirksomhederne i området.

Der er fokus på at få tiltrukket mange aktiviteter af meget forskellig karakter i Stoholm. Bestyrelsen ønsker at gøre stedet så bredt som muligt. Muligheder for sporten, skolens aktiviteter, sundhedssatellitten m.v. Alle borgere er velkomne til at komme med ideer til aktiviteter – velkomne til at være en del af lokalerne og aktiviteterne.

Der arbejdes i 2018 med etablering af et MTB Center på centeret som et led i en outdoorstrategi for fysiske aktiviteter. Den ultimative vision er, at Stoholm Skole på et tidspunkt flytter op på Stoholm Fritids- og Kulturcenter, så der kan opstå en synergi mellem de to institutioner ved at kunne bruge hinandens lokaler, personale, ledelse og dermed supplere hinanden.

Bestyrelsen for Stoholm Fritids- og Kulturcenter indgår i et strategisk samarbejde med skolebestyrelsen for Stoholm Skole og Stoholm Borgerforening om at komme i dialog med Viborg Kommune om at bygge en ny skole i Stoholm på Fritids- og Kulturcentret. Visionen medvirker til at gøre Stoholm mere attraktiv for bosætning og turisme.