Tænketanken for Stoholm

Tænketanken i Stoholm er et dialogforum for Stoholm, hvor personer og foreningsrepræsentanter, der repræsenterer mange mennesker, mødes og drøfter udviklingsstrategier og afgørende sager for Stoholms udvikling. Tænketanken er tænkt som en slags sparringspartner for Stoholm Borgerforening.

Borgerforeningen er et slags udviklingsråd. Stoholm Borgerforeningen arbejder på det visionære og strategiske niveau, og har derfor brug for at have et rådgivende organ iform af Tænketanken.

Ved at have Tænketanken med deltagere, der repræsenterer en stor del af byens borgere, opnår Borgerforeningen at have en større demokratisk legitimitet og troværdighed i borgerforeningens arbejder, herunder ift. Byrådet og den kommunale administration.

Tænketanken er etableret med sit første møde i foråret 2018 og vil i efteråret 2018 definere sine organisatoriske rammer.