Stoholm Fritids- og Kulturcenter

Sundhedssatellit

I 2016 blev der etableret en sundhedssatellit på Stoholm Fritids- og Kulturcenter, en satellit fra Viborg Kommunes Sundhedscenter.

Den forebyggende sundhedsindsats er derved kommet tættere på borgerne. Der er stigende brug af sundhedssatellitten, efterhånden som borgerne får kendskab til den. Der tilbydes forebyggende samtaler omkring alkohol, rygestop, livsstil, kost m.v.

Sundhedssatellitten samarbejder med Trivselspiloterne i Stoholm om forskellige arrangementer af social og sundhedsmæssig art. Trivselspiloterne er almindelige borgere, der har fået korte kurser hos Viborg Kommune i sundhed og varetager kurser i f.eks. yoga, vinterbadning, gymnastik for små børn, Skt. Hansbål, affaldsindsamling og database for frivillige i hjælperkorpset ”Stoholms Venner”.

I sundhedssatellitten gøres der meget ud af at arbejde på tværs af foreninger, byerne i området og sundhedsfagligt personale. På den måde gøres der en indsats for at styrke samarbejde og sammenhold i byerne i Fjends-området, dvs. Stoholm og omegn. Sundhedssatellitten samarbejder med læger, fysioterapeuter, daginstitutioner og skolerne i området.

Der arrangeres åbent hus-arrangementer for foreninger i lokalområdet og sociale arrangementer f.eks. for ældre – Mokka, minder og marmorkage. Ligeledes samarbejder Sundhedssatellitten med Sport på tværs – et gymnastiksamvirke i Stoholm i 25 år med mere end 200 ældre borgere, som dyrker idræt indendørs eller udendørs.