Styrket organisering og samarbejde

Stoholm genoplives

Fra 2013 til 2018 er samarbejdet i Stoholm styrket meget. ”I 2013 kørte det stille i en trommerum uden nogen som helst udvikling”. Kommunesammenlægningen i 2007, hvor Stoholm kom ind under Viborg Kommune, medførte at tingene ikke længere bare kom af sig selv.

Der var behov for nye initiativer for at få byen til at genvinde sin tidligere dynamik. Der blev igangsat en række initiativer:

  • Områdefornyelse,
  • Visit Stoholm med fokus på udvikling af skolen/Fritids – og kulturcentret, turisme, frivilligt arbejde m.v.
  • Genskabelse af en borgerforeningen/Udviklingsråd
  • Aktiviteter i handelsstandsforening
  • Genskabelse af byfesten for Stoholm


Borgerne viste sig at være parate til, at der skulle ske noget i Stoholm igen. Borgermøder om områdefornyelsen, frivilligt arbejde, vision for samarbejde mellem skole og Stoholm Fritids og Kulturcenter var vel besøgte.

De mange initiativer skabte et godt samarbejdsklima. Der arbejdes i 2018 på kryds og tværs og hele vejen rundt – ikke alene mellem foreningerne, men skolen, børnehaven, bypedellerne, Stoholms Venner og den nyetablerede sundhedssatellit deltager nu aktivt i samarbejdet.

”Det drejer sig om, at spille hinanden gode i stedet for at konkurrere med hinanden”

Der arbejdes i 2017-18 på at få skabt et samarbejde om kalenderkoordinering, så man kan støtte hinanden ved planlægning af arrangementer. Den seneste byfest i 2018 havde 350 til fællesspisning med – arrangeret med hjælp fra mange foreninger og ikke mindst to frivilliggrupper – Stoholms Venner og Bypedellerne i Stoholm.