Hvad gør I selv for at styrke samarbejdet?

Starter en byfest

Genstart af en gammel tradition for byfest i Stoholm i 2015 har været med til at styrke samarbejdet mellem foreninger i Stoholm.

I 2013-14 var Stoholm præget af manglende samarbejde og manglende energi til at sætte initiativer igang – man passede sig selv i foreningerne. Der var i høj grad brug for at styrke byen gennem øget samarbejde. Nogle borgere satte spørgsmålstegn ved dette og efterlyste, at byen skulle have en byfest. De fik et lidt provokerende spørgsmål: Hvad gør I selv?

Det medførte, at en gruppe borgere i 2015 og skabte rammerne for en byfest. Efter nogle år med stigende succes med den årlige byfest, er den ved at være en fast del af byens kulturelle og sociale liv. I 2015 var der 80 deltagere til fællesspisning i 2018 var der 350.

Initiativet til byfesten har medvirket til, at der nu er et langt bedre samarbejde i Stoholm. Mange foreninger og klubber tilbyder deres hjælp med afgrænsede opgaver. Bestyrelsen for byfesten har oplevet, at det har været nemt at få byfesten op at stå – ”folk står nærmest i kø for at hjælpe og det er lige det vi har brug for”, siger Dennis Jessen næstformand for Byfesten.

I 2018 blev byfesten gennemført i det nyrenoverede anlæg – byens park, der er har været en del af områdefornyelsen for Stoholm i 2017-19.

Samarbejde hele vejen rundt mellem foreningerne er tilsyneladende kodeordet for at sikre udvikling i en by som Stoholm. Samarbejde mellem foreninger, institutioner, butikkerne, turismevirksomheder skaber dynamik, der kan styrke byens udvikling. ”Man gør hinanden gode ved at samarbejde”.

En succesrig byfest gør også Stoholm kendt i en tid, hvor det i mange byer er svært at holde energien på byfester.