Stoholm bymidte

Områdefornyelse

I 2013 var der meget lidt samarbejde og byen var i forfald. Der var ingen til at tage et fælles ansvar for byens udvikling efter kommunesammenlægningen i 2007. Derfor var der brug for, at nogen gjorde noget for at sætte skub i udviklingen.

Et borgermøde i 2013 organiseret af borgerne, satte fokus på midtbyen. Herefter blev der udarbejdet en skitse til en midtbyplan. Der blev skaffet 9 mill. kr til at gennemføre områdefornyelse i Stoholm Midtby i tæt samarbejde med Viborg Kommune. Dette engagerede mange mennesker, og på borgermøderne i processen omkring områdefornyelsen var der stor interesse og fremmøde. Helt op til 230 borgere på et af møderne.

4-5 år senere i 2018-19 er områdefornyelsen ved at være gennemført. Rekreative arealer er blevet forbedret med stor tilfredshed. Trafikken afvikles bedre og belægning på nogle gader og torve vil blive forbedret i 2019 samtidig med, at der blev gennemført en kloakrenovering. En byfornyelsesgruppe med 14 borgere var løbende i en god dialog med Viborg Kommune om udvikling af planerne for områdefornyelsen.

Områdefornyelsen har været med til at genstarte engagementet og samarbejdet i byen, og borgerne er glade for resultatet. Det gælder ikke mindst, når der afholdes den nyindførte store årlige byfest i Stoholms bypark, Anlægget, hvor masser af foreninger hjælper til.

Områdefornyelsen er helt i tråd med ønsket om at styrke Stoholm i forhold til at være attraktiv for bosætning og for besøg af turister på gennemfart til de store turistattraktioner få km. fra Stoholm. Ved at gøre Stoholm attraktiv for turister er der gode chancer for øget handlen i de lokale butikker.