Turismenetværket styrker Stoholm

Flagermusenes Land

11 turistvirksomheder i og omkring Stoholm dannede i 2016 et netværkssamarbejde for at udvikle turismen i Fjends, rundt om Stoholm. Det bliver kaldt Flagermusenes Land p.g.a. de to store kalkminer med 20.-30.000 flagermus. Ca. 100.000 turister besøger området hvert år.

Initiativet til netværket blev taget af Stoholm Fritids – og Kulturcenter i forbindelse med udviklingsprojektet Visit Stoholm, et udviklingsprojekt for stoholm – med turisme som løftestang.

Der var behov for at se ud over bygrænsen for at skabe udvikling i Stoholm og omegn.

Ideen med projektet er at styrke samarbejdet mellem de 11 turistvirksomheder og skaffe flere turister til Stoholm og omegn. Det sker i håb om, at det kan øge omsætningen ikke alene hos turistvirksomhederne, men også hos byens handlende. Herved er det også en styrkelse af lokalsamfundsudviklingen.


Behov for synliggørelse

De 11 turistvirksomheder har i et par år, siden 2016, arbejdet på at gøre områdets potentialer mere synlig for såvel lokalbefolkning som for turister. Netværksgruppen har udviklet en hjemmeside og en pjece om www.FlagermusenesLand.dk. Det giver et overblik over aktivitetsmuligheder, kulturelle seværdigheder og oplevelser i naturen. Hjemmesiden og pjecen kan såvel turister som lokale borgere have gavn af.

En gruppe frivillige har dannet en et gudiekorps, som såvel lokale som turister i området kan hyre til guidede turer og natur, historie og kultur i området.

Øget kendskab til hinanden i turistvirksomhederne

Turistvirksomhederne havde før netværkets start meget begrænset kendskab til hinanden og et meget begrænset samarbejde. Efter igennem næsten 2 år at have deltaget i netværksmøder har turistvirksomhederne nu opnået et større kendskab til hinanden. Det gør, at de lettere kommer i kontakt med hinanden og lettere kan sælge hinandens produkter til turisterne. Der samarbejdes om pakketilbud og udnyttelse af hinandens viden og kompetencer.

Samarbejder på tværs af turistvirksomheder, byer og foreninger

MTB Center: Et samarbejde mellem Stoholm Vandrehjem, en af de 11 turistvirksomheder, forskellige foreninger, Stoholm Skole og cykelerhvervet har ført til etablering af et MTB Center ved Stoholm Vandrehjem i 2018-19. Det forventes, at det vil kunne give mange MTB-turister til området med overnatninger og omsætning hos lokale handlende.

Kartoflens Univers: I landsbyen Grønhøj, som også ligger i Flagermusenes Land, er der i 2018 startet et forprojekt om etablering af et Kartoffelmuseum – Kartoflens Univers kombineret med et kulturhus. Det sker i samarbejde med forskellige foreninger og kartoffelproducenter og kartoffelindustrien i området. Det forventes at kunne øge tilstrømning af turister til området.

Områdefornyelse i Stoholm bymidte medfører, at byens centrale gader og rekreative områder fra 2019 vil fremstå mere attraktiv. Det kan fremme tilflytning og samtidig få turister til at blive lidt længere. Mange frivillige har hjulpet omkring planlægning af områdefornyelsen og et nyetableret korps af frivillige bypedeller vil medvirke til, at byen fremstår ren og attraktiv.

Fælles stisystem for lokale og turister:

I september 2018 blev der etableret samarbejde mellem 5 byer og 3 af turistvirksomhederne i området om at lave et fælles stinetværk fra Mønsted og Daugbjerg Kalkgruber til Hærvejen ved Skelhøje. Viborg Kommune arbejder med omkring projektet.