Stoholm Skole og Stoholm Fritids– og Kulturcenter under samme tag

en vision

Visionen for undervisning, kultur og fritid i Stoholm er for mange i Stoholm at bygge en ny tidssvarende Stoholm Skole op ved siden af Stoholm Fritids- og Kulturcenter – at integrere de to institutioner.

En arbejdsgruppe, bestående af skolebestyrelsen, bestyrelsen for Stoholm Fritids – og Kulturcenter og Stoholm Borgerforening, forventer store synergieffekter ved at sammenlægge de to institutioner. Der kan blive dobbelt udnyttelse af lokaler, faciliteter, materiel, personale ledelse m.v.

I skoletiden kan skolen bruge både skolen og Stoholm Fritids og Kulturcenter. Om aftenen kan borgerne bruge bygninger og faciliteterne til sport, fritid- og kulturelle aktiviteter. Stoholm Fritids – og Kulturcenter ønsker at udvikle sports – og erhvervsturisme. En samlet moderne skole og fritids- og kulturcenter kan i højere grad opfylde de krav der er fra arrangørere af sportsbegivenheder, konferencer, messer og lignende.

Arbejdsgruppen har dialog med Viborg kommune om mulighederne for at bygge en ny skole frem for at renovere den nuværende skole fra 1953.

Under borgerforeningen har der været et ad hoc udviklingsråd med professionelle parter, som har regnet økonomi på en ny skole contra renovering af den gamle. I udviklingsrådet sad en konsulent inden for økonomi, en statsautoriseret revisor, en bygningskyndig og en håndværksmester. Konklusionen af udviklingsrådets arbejde er, at det er vanskeligt at gennemskue det økonomiske regnestykke, fordi det er meget vanskelig at få dataer, der giver et pålideligt billede. Udviklingsrådet anbefaler derfor i et konkluderende notat:

  • at kommunen bør foretages tilbundsgående analyser af økonomien for en ny skole integreret med Stoholm Fritids – og Kulturcenter, før man påbegynder en planlagt renovering for 30 mill. kr. på den nuværende skole.
  • at der foretages helt overordnede betragtninger af pædagogisk art i forhold til skolereformen
  • at der vurderes på, hvad en ny skole integreret i Stoholm Fritids – og Kulturcenter kan betyde for Stoholm som samlingspunkt for aktiviteter i byen og for turismeudvikling (sports – og erhvervsturisme).