et udviklingsråd for Stoholm

Stoholm Borgerforening

I projekt Visit Stoholm blev der fra 2013 afholdt en række borgermøder for at styrke samarbejdet i Stoholm, som på det tidspunkt ikke fungerede godt. En gruppe borgere tog derfor initiativ til dannelse af en borgerforening, der skulle arbejde med byens udvikling. Der havde i en del år ikke været nogen organisation, der tog sig af byens udvikling, og Viborg Kommune manglede samarbejdspartnere, når den skulle arbejde med projekter i Stoholm.

Med dannelse af Stoholm Borgerforening i 2016 har byen fået et slags udviklingsråd, en overordnet paraply, som gerne skal samle de øvrige foreninger i byen.

Borgerforeningen arbejder med mere strategiske og langsigtede opgave omkring byens udvikling. De sociale og kulturelle arrangementer er der andre grupper eller foreninger i byen, der tager sig af. Borgerforeningen tager initiativ til møder om samarbejde mellem foreninger, udvikling af frivillige indsatser i byen, dannelse af en Tænketank for foreningsrepræsentanter, samarbejde om at få en ny skole, områdefornyelse i midtbyen, cykelsti og meget mere.

Der har været nedsat ad hoc arbejdsgrupper under borgerforeningen til at belyse særligt komplicerede projekter og til at varetage særlige funktioner, f.eks. pressedækning.

Borgerforeningen lægger vægt på at arbejde med det strategiske, langsigtede og udviklende arbejde, men tager sig også af de mere praktiske projekter. F.eks. har borgerforeningen været med til at få etableret et korps af frivillige bypedeller, der holder byen pæn.

Stoholm Borgerforening er en helt traditionel forening valgt på en demokratisk generalforsamling, hvor alle medlemmer har muligheder for at stemme.